onSchedule

Title Image

Vivavo sitt tilbud til privatpersoner

Super Nanny Us

Vi kan gå raskt inn for å bistå familier som trenger hurtig hjelp.

  •  Vi observerer bl.a. samspill, kommunikasjon, rutiner og hvordan de ulike familiemedlemmene fungere sammen.
  • Vi gir direkte råd og veiledning i situasjoner som oppstår, om det blir vurdert som riktig.
  • Vi gir foreldre råd og veiledning uten barna tilstede.
  • Vi velger noen ganger å sette grenser og veilede barna, utfra situasjon og en samlet vurdering.
  • Vi har miljøterapeuter med lang og variert erfaring.
  • Vi kan også om nødvendig koordinere og samarbeide med barnehager, skoler og andre viktige aktører omkring familien.

Vi påtar oss saker i hele landet.  Hurtig oppstart, gjerne etter noen dager.

Ring eller sms mobil +4748595511

 

Råd og veiledning

Vi kan tilby råd og veiledning innen flere områder, blant annet i barnevernssaker, rus, aggresjonsproblematikk, barnefordelingssaker, samværsproblematikk etc.

Vi kan gi råd og veiledning, om dere er usikre på hvordan dere skal samarbeide med barnevernet.

Vi kan også tilby hjelp til både foreldre og barn, som kan fremme mestring og bidra til at familien fungere bedre.

 

Ring eller sms mobil +4748595511

Tiltak ovenfor barn og unge

Vivavo tilbyr og skreddersyr ulike tiltak for barn og unge, både i forhold til fritid, sosiale ferdigheter, atferdsproblemer, rusproblemer og annet.

Ring eller sms mobil +4748595511

Mobbing, tiltak og håndtering

Vi har erfaring med mange mobbesaker og kan bistå, samt gå direkte inn for å bidra med å få stoppe mobbing både ovenfor barn og voksne.

Ring eller sms mobil +4748595511

Rusproblematikk: veiledning og ulike hjelpetiltak

Vivavo kan gi pårørende støtte, råd og veiledning. Den som har et rusproblem, kan få råd og veiledning. Også andre tiltak kan iverksettes ved behov, f.eks. miljøterapeutisk arbeid, samt andre tiltak for å redusere bruken av rusmidler.  Det gis også råd og hjelp med å søke mer omfattende behandling for de som trenger dette.  Motiverende samtaler er viktig for de som trenger med omfattende hjelp med sitt rusproblem.

Ring eller sms mobil +4748595511

Aggresjon: veiledning og tiltak

Vi kan gi nettverk og pårørende hjelp, gjennom råd og veiledning. Den som har problem med sinne kan få tilbud om sinnemestringskurs rePulse og ART, men i alvorlige saker vil vi prøve å motivere vedkommende til annen type behandling.

Ring eller sms mobil +4748595511

Konfliktløsning

Uløste konflikter eller konflikter som tilspisser seg medfører store belastninger for dem som havner i slike situasjoner. Vi har tro på at dialog og endringer kan åpnes med miljøterapeutiske arbeid.

Ring eller sms mobil +4748595511

TA KONTAKT

Send gjerne en mail eller sms om du synes det er lettere

Hjerte

I Vivavo tror på at vi å levere våre tjenester med engasjement, oppriktighet og våge å være medmennesker, samtidig som vi har et høyt faglig fokus.

Hode

I Vivavo tror vi på løsninger. Vi tror på gode faglige refleksjoner og gode verdier.

Handling

I Vivavo tror vi det er en tid for å føle og tenke, men også en tid får å handle. Vi er klar for å utøve våre oppdrag med hjertet, selv om vi ikke er redde for å være ærlige og tydelige.