onSchedule

Title Image

Tilbud til skoler om miljøterapeuiske tjenester, råd og veildning.

Vikartjenester

Vi tilbyr ulike tjenester skoler, institusjoner og bedrifter.

Tiltak innen grunnskole og videregående

Omsorg, rus og psykiatri

Tjenester til barnevernstjenesten

Vivavo kan tilby ulike typer hjelpetiltak, som f.eks leksehjelp, fritidskontakt, miljøterapeutisk arbeid med barn og/foreldre, sinnekontroll kurs, tilsyn av hjemmet, råd og veiledning.

Kurs og foredrag

Vivavo kan tilby kurs basert på kognitiv terapi, som f.eks ART og rePulse, samt innen meditasjon og yoga.

Vi tilbyr også foredrag med innleide gjesteforeleser som gjennomgår en personlig samtale om egenopplevde erfaringer tilknyttet til f..eks rus, barnevern, psykiatri. Det kan være som tidligere rusmisbruker eller som pårørende til noen som har hatt et vanskelig liv.

Andre tilbud til arbeidsgivere

Vi er fleksible og løsningsorienterte og kan påta oss også andre type oppdrag hvor en virksomhet ser behov for vår kompetanse og våre løsninger.

TA KONTAKT

Vi er åpne for å finne fleksible løsninger

Hjerte

I Vivavo tror på at vi å levere våre tjenester med engasjement, oppriktighet og våge å være medmennesker, samtidig som vi har et høyt faglig fokus.

Hode

I Vivavo tror vi på løsninger. Vi tror på gode faglige refleksjoner og gode verdier.

Handling

I Vivavo tror vi det er en tid for å føle og tenke, men også en tid får å handle. Vi er klar for å utøve våre oppdrag med hjertet, selv om vi ikke er redde for å være ærlige og tydelige.