onSchedule

Title Image

Vivavo tror på mennesker

Vi er tilstede. Vi tenker og vi gjør noe, for å finne konkrete løsninger. Vi er underveis sammen med dere.

VIVAVO SINE VISJONER

Vivavo levere tjenester til enkeltmennesker, familier og virksomheter, når de faktisk trenger oss.

Vi tilbyr tjenester helsefremmede tiltak, samt tiltak innen omsorg, familievern, barnevern, skole, rusomsorg, friluftsliv og innen arbeidslivet.

Vi skal være der, når noen trenger oss og våre tjenester.

Vivavo kan skreddersy helhetlige hjelp og tiltak, både til enkeltpersoner, familier og arbeidsgivere.

Ring eller sms mobil +4748595511

TEAM VIVAVO: Ring +4748595511

Vi lever med hjerte og tenker med hode. Ring +4748595511

Jan Helge

Daglig leder

Elisabeth

Sykepleier/miljøterapeut

Sheikho

Miljøarbeider

Paal

Miljøarbeider

Annebeth

Miljøarbeider

Jacek (engelsk og polsk)

Instruktør Yoga/meditasjon, Miljøarbeider

Mayada

Miljøarbeider

Karoline

Miljøterapeut/lærer

Sofie Josefine

Ungdomskontakt/fritid

Thomas

Ungdomskontakt/fritid

Jan

Ungdomskontakt/fritid

Alice

Hjemmehjelp (praktisk bistand og vasking hjemme)

KONTAKT OSS +4748595511

Vi kan ta en uformell drøs over telefon eller en kopp kaffe. Mobil +4748595511

Hjerte

I Vivavo tror på at vi å levere våre tjenester med engasjement, oppriktighet og våge å være medmennesker, samtidig som vi har et høyt faglig fokus.

Hode

I Vivavo tror vi på løsninger. Vi tror på gode faglige refleksjoner og gode verdier.

Handling

I Vivavo tror vi det er en tid for å føle og tenke, men også en tid får å handle. Vi er klar for å utøve våre oppdrag med hjertet, selv om vi ikke er redde for å være ærlige og tydelige.