onSchedule

Vivavo tjener deg og dine

Vi tror på løsninger. Vi tror på ekte mennesker, som sammen finner løsninger.

Ring eller sms mobil +4748595511

VIVAVO SERVICE +4748595511

Tjenester både for privat og bedriftsmarkedet. Ring eller sms mobil +4748595511

VIVAVO tilbyr sammensatte og helhetlige tiltak og tjenester, til både offentlige og private arbeidsgivere.

Til enkeltpersoner og familier kan vi skreddersy ulike tilbud og tjenester.

Vi kan på flere av våre tjenester tilby vår bistand i hele landet, samt etter avtale også utenlands.
Vi tilbyr tjenester blant annet innen:
• Hjemmebaserte tjenester.
• Tiltak ovenfor familier og barn.
• Rådgiving i barnevernssaker.
• Miljøterapeutiske arbeid.
• Kurs og foredrag.
• Tilbud innen fritid, rekreasjon og friluftsliv.
• Vikartjenester innen helse, sosial, barnevern og skole, samt andre arbeidsgivere som har behov for miljøterapeutiske tjenester eller rådgiving.

Ring eller sms mobil +4748595511

Vi er opptatt av at våre medarbeidere utøver sine oppdrag og sine tjenester, med tilstedeværelse i sitt hjerte.

Gjennom bredd og variert kompetanse, så kan vi tilby helhetlige tiltak og tjenester. Både mennesker og organisasjoner er sammensatte og komplekse, hvilket påvirker hva slags tjenester privatpersoner og arbeidsgivere har behov for.

Vi kan derfor tilby tjenester som innrettet mot enkeltindivid eller grupper, samt tiltak på forebyggende nivå og løsninger som bidrar til å løse ulike utfordringer og problem.

Ring eller sms mobil +4748595511

VIVAVO SERVICE

Sammensatte tjenester innen både hjelpetiltak eller opplevelser

Tjenester til arbeidsgivere

Vi kan tilby ulike tjenester for å håndtere utfordringer tilknyttet sosiale utfordringer som f.eks atferd, rus, kriminalitet, angst og tilsvarende. Det kan være hjelp og tiltak ovenfor både barn, ungdom og voksne, hvilket kan være tiltak ovenfor elever, foreldre eller ansatte.

Tjenester til privatpersoner

Vi tilby hjemmebaserte praktisk hjelp eller noen å prat med, til mennesker som trenger dette.

Ovenfor barn og voksne kan vi tilby hjelp med ulike utfordring tilknyttet ensomhet, angst, aggresjon, rus og annet som gir utfordring er for den det gjelder eller nettverket.

Gjennom f.eks. leksehjelp eller fritidsaktiviteter, kan vi finne løsninger som bidrar til mer mestring og livsglede.

Kurs og foredrag

Vi har kursholdere som avholder kurs innen meditasjon og yoga, samt innen sinnemestring og økt sosial kompetanse. Vi kan tilby personlige foredrag og innledninger til viktige mellommenneskelige tema tilknyttet rus, psykiske lidelser, konflikthåndtering, livskriser og død.

Friluftsliv og natur

Vi tror på at natur og friluftsliv er viktig arena for rekreasjon, aktivitet og positive opplevelser. Vi tilrettelegger og arranger turer, for både enkeltpersoner og grupper.

KONTAKT OSS

Send oss en melding eller ring for en uformell prat

Hjerte

I Vivavo tror på at vi å levere våre tjenester med engasjement, oppriktighet og våge å være medmennesker, samtidig som vi har et høyt faglig fokus.

Hode

I Vivavo tror vi på løsninger. Vi tror på gode faglige refleksjoner og gode verdier.

Handling

I Vivavo tror vi det er en tid for å føle og tenke, men også en tid får å handle. Vi er klar for å utøve våre oppdrag med hjertet, selv om vi ikke er redde for å være ærlige og tydelige.